Servicii de imigrare

Suntem pe deplin conștienți de faptul că procesul de obținere a documentelor legale pentru a lucra și a locui în România este foarte complicat și implică pierdere de timp și multe provocări, deoarece legislația privind imigrările se schimbă des și fără o informare prealabilă. Ținând cont de acest fapt, consultanții RILVAN au pregătit toate documentațiile necesare și se asigură că prezența clientului va fi solicitată doar în cazurile obligatorii.

Echipa noastră de consultanți în imigrare vă poate oferi tot suportul necesar pentru ca acest proces să se desfășoare în condiții perfecte. Deoarece procesul este foarte sensibil, consultanții RILVAN încep demersurile necesare în cel mai scurt timp posibil astfel încât finalizarea acestuia să se facă cât mai curând în beneficiul clientului.

Cheia succesului: să fii pro-activ, să anticipezi de la început posibilele probleme ce pot apărea de-a lungul procesului, să informezi în permanență clientul, și bineînțeles să oferi întotdeauna cea mai bună soluție.

Dacă nu găsești mai jos serviciul de imigrare pe care îl dorești, nu te ingrijora! Vom crea unul special pentru tine!

Toți cetățenii UE care plănuiesc o ședere extinsă în România, precum și membrii familiei - inclusiv copiii - trebuie să obțină acest document. Toată documentația trebuie să fie depusă după ce contractul de muncă/detașare intră în vigoare și în primele 90 de zile de la intrarea în România.

Pentru toți cetățenii UE și non-UE, firmele românești au obligația de a depune o notificare la Inspectoratul Teritorial de Muncă, începând cu 5 zile înainte sau cel târziu în ziua începerii detașării. Vă rugăm să rețineți că penalizarea pentru neconfirmare cu prevederile legale este semnificativă.

Pentru toți cetățenii UE și non-UE, companiile românești au obligația de a păstra la dosar, printre altele, scrisoarea de detașare și traducerea sa legalizată în română.

Legislația în vigoare privind imigrația prevede că autorizațiile de muncă trebuie să fie obținute pentru cetățenii non-UE care lucrează în România, indiferent că sunt pe o salarizare locală sau salarizare de detașat.

Acest proces este foarte complex: obținerea autorizațiilor de muncă pentru angajați implică 3 autorități (Ministerul Educației, Agenția Teritorială de Ocupare a Forței de Muncă și Inspectoratul Român pentru Imigrări); obținerea autorizațiilor de muncă pentru detașați implică două autorități (Ministerul Educației și Inspectoratul Român pentru Imigrări).

Procedura este chiar mai complexă din cauza faptului că viza trebuie obținută în 60 de zile după eliberarea autorizației de muncă (tip D/AM, rspectiv D/DT), ca și condiție pentru obținerea permisului de ședere.

Cetățeni non-UE – aplicanți principali, trebuie să obțină viza de lungă ședere după obținerea autorizației de muncă (pentru angajări locale și detașări).

Prin urmare, viza de muncă și cea de detașare trebuie obținute în 60 de zile după eliberarea autorizației de muncă (tip D/AM, respectiv D/DT) ca și condiție pentru obținerea permisului de ședere.

De asemenea, membrii familiei trebuie să obțină o viză de reunificare (D/VF) în 60 de zile după obținerea aprobării reunificării familiei.

Cetățenii non-UE, posesori de permise de ședere în România ar putea avea nevoie de viza de scurtă ședere pentru a vizita în scop personal sau de business țări din UE sau non-UE.

Acest serviciu are scopul de a asista cetățenii non-UE care planifică o ședere în România. Acesta este valabil pentru orice expatriat care a obținut autorizația de muncă de orice tip și pentru membrii familiei sale, inclusiv copiii.

Cetățenii non-UE au obligația de a obține viza de lungă ședere înainte de obținerea permisului de ședere pe teritoriul României. Trebuie reținut că pentru membrii familiei, viza de lungă ședere poate fi obținută după un răspuns favorabil în această privință din partea Inspectoratului Român pentru Imigrări (procesul de reunificare a familiei, descris mai jos).

Cetățenii non-UE detașați de către un angajator străin la o companie românească trebuie să se înregistreze la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, înainte de obținerea permiselor de ședere.

Membrii familiilor cetățenilor non-UE care sunt detașați/au contract local în România, trebuie să se înregistreze la Casa Națională de Asigurări de Sănătate, înainte de obținerea permiselor de ședere.

Fără dovada plății contibuțiilor sociale, permisul de ședere nu poate fi acordat.

Cetățenii non-UE care doresc să aducă în România familiile lor trebuie să aplice pentru reunificarea familiei. Prin acest proces, autoritățile române dau acordul străinilor non-UE care sunt rezidenți temporari în tara noastră să își aducă familiile.

Una dintre cele mai importante condiții pentru ca această procedură să fie una de succes este ca aplicantul principal – străinul care lucrează/este detașat în România – să aibă permis de ședere cu valabilitate de un an.

Acest proces este foarte complex: termenul limită legal pentru obținerea aprobării reunificării familiei este de 90 de zile de la cerere.

Cetățenii non-UE căsătoriți cu cetățeni UE detașați/sau angajați locali în România și cetățeni non-UE căsătoriți cu cetățeni români trebuie să obțină cartea de rezidență în 90 de zile de la intrarea lor pe teritoriul României.

Acest serviciu este oferit expatriaților care nu ne pot însoți la autorități pentru a ridica documentele și ne acordă nouă procură, astfel putând a îi reprezenta în fața autorităților. Această procură este necesară pentru membrii familiei, pentru semnarea declarațiilor obligatorii pentru noi, în scopul realizării dosarului de familie și al detașaților.

În România, notarul nu vine la biroul clientului, deci acesta din urmă trebuie să piardă din timpul său pentru a ajunge la biroul notarului și pentru a aștepta ca documentele să fie semnate. Cu toate acestea, luând în considerare experiența bogată în acest domeniu, printr-un parteneriat foarte bun cu biroul notarial, am realizat o înțelegere excepțională astfel încât notarul poate veni la sediul clienților pentru a lua semnăturile necesare.

Acestea sunt emise pentru cetățenii străini care au obținut pe teritoriul României o autorizație de muncă pentru înalt calificați. Acest fapt încurajează mobilitatea geografică în cadrul UE, între diferite state membre, pentru cei care au obținut cartea albastră.

Cetățenii non-UE pot fi detașati în România doar pentru un an, într-o perioadă de 5 ani. După un an, în conformitate cu legea imigrației românești, expatriatul trebuie să își schimbe autorizația de muncă temporară într-una cu salarizare locală.

Cetățenii UE și non-UE care au obținut documentația necesară pentru a demonstra reședinta pe teritoriul României, trebuie să prescrie permisul lor de conducere național într-unul românesc în termen de 90 de zile de la emiterea certificatului de înregistrare sau a permisului de rezidență.

Putem ajuta cetățenii UE și non-UE în vederea obținerii cazierului românesc.

În cazul în care cetățenii UE și non-UE au un nou-născut pe teritoriul României, putem de asemenea ajuta la obținerea certificatului de naștere românesc.

Apostila

În cazul în care cetățenii UE și non-UE au nevoie de apostilă pentru orice document obținut pe teritoriul României (certificate de naștere, de căsătorie, diplomă etc), îi putem ajuta cu această procedură. Taxa oficială pentru obținerea apostilei depinde de tipul de document și de numărul de pagini. Apostila se poate realiza și pentru cetățeni din România care trăiesc în străinătate și au nevoie acolo de documente românești pentru a se angaja în altă țară.

Supralegalizarea

Cetățenii non-UE cu documente eliberate în țări ce nu sunt membre ale Covenției de la Haga, au nevoie de supralegalizare, o procedură ce implică 3 ștampile (două din țara de origine și una din România, de la Ministerul Afacerilor Externe). Putem ajuta cu această ultimă ștampilă din România ca parte a procedurii de supralegalizare.

Companiile românești care for să invite, din motive de business, expatriați din țări care au nevoie de invitație, înainte de obținerea vizei de scurtă ședere, trebuie să înregistreze o invitație formală la Ministerul Afacerilor Externe.

Companiile românești care vor să invite, din motive de business, expatriață din țări care au nevoie de invitație, înainte de obținerea vizei de scurtă ședere, trebuie să depună o invitație la Oficiul Român de Imigrări.

Persoanele fizice (cetățeni români sau străini, posesori ai unui permis de ședere valid) care vor să invite, din motive personale, expatriați din țări ce necesită invitație, înainte de obținerea vizei de scurtă ședere, trebuie să depună invitația la Oficiul Român de Imigrări.

Când șederea străinilor în România se sfârșește, autoritățile trebuie informate că relațiile lor de afaceri de pe teritoriul țării se încheie.

Pentru cetățenii Non-UE care stau ilegal pe teritoriul României, pentru a putea părăsi țara noastră, este nevoie de o autorizație specială eliberată de autoritățile de imigrări.

Portofoliu