Intrastat

Rilvan Freight Forwarder and Customs Broker, vine în întampinarea agenților economici, oferind la prețuri avantajoase, servicii complete în acest nou domeniu.

Intrastat este denumirea sistemului de colectare a datelor statistice privind comerţul cu bunuri între ţările din Uniunea Europeană.

În momentul în care o ţară devine membră a Uniunii Europene (UE) şi parte a Pieţei Unice, controlul vamal asupra mişcării bunurilor între această ţară şi celelalte state membre UE dispare, iar comercianții nu mai au obligația completării declaraţiilor vamale pentru aceste bunuri.

Pentru a înlocui această sursă de date, la nivelul UE a fost creat şi dezvoltat sistemul statistic Intrastat, pentru colectarea informaţiilor direct de la operatorii economici din ţările membre UE care realizează schimburi de bunuri cu alte state membre UE

Cine declară date INTRASTAT ?

Există  două categorii de operatori:

- operatorii economici care în anul anterior au depășit pragurile valorice stabilite pentru anul în curs vor transmite declarația Intrastat pentru toate lunile anului;

- operatorii economici care depășesc pragurile valorice în cursul anului, transmit declarația Intrastat începând cu luna în care au fost depășite pragurile valorice.

Aceste praguri reprezintă limita valorică a schimburilor intracomunitare sub care operatorii economici sunt scutiți să transmită declarația Intrastat. Pragurile statistice se stabilesc separat și pot avea valori diferite pentru introduceri și respectiv expedieri intracomunitare de bunuri. 

Informațiile privind pragurile valorice Intrastat se publică anual în Monitorul Oficial al României, la sfârșitul anului anterior celui pentru care pragurile valorice sunt în vigoare. 

Pentru anul 2007 pragurile statistice stabilite sunt: pentru introduceri intracomunitare: 300.000 RON, pentru expedieri intracomunitare: 900.000 RON.

Contact

 otopeni@rilvan.ro
 sea@rilvan.ro
 Tel/Fax: +4 021 221 9547

Portofoliu